تکمیل فرم خرید
نام فایل

یافتن بزرگترین نقطه از صفحه محصور بین دو تابع با استفاده از ژنتیک الگوریتم

قیمت 5,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >