تکمیل فرم خرید
نام فایل

نقشه های استراتژیک شناختی فازی در اندازه گیری عملکرد فرآیند کسب و کار

قیمت 25,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >